*Module D1: Oplossen probleemgedrag in de praktijk

Momenteel ben ik bezig met deze Module en zal deze afronden na 3 succesvolle huisbezoeken waarbij gekeken word naar het probleem, vervolgens zullen wij een diagnose stellen en een therapie op maat aanbieden. Omdat ik nog in de leer ben zal een Gedragstherapeut/begeleider mee komen om zeker te zijn dat u en uw hond het beste advies krijgen.

In drie cursusdagen ga je 3 probleemcasussen behandelen bij honden in het Haags Dierencentrum. Daarna ga je naar 3 probleemcasussen bij mensen thuis. Onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Dit is een kynologisch gedragstherapeut, die aanvullend is opgeleid om cursisten individueel te begeleiden bij het leerproces in het praktisch behandelen van probleemcases.

In deze module leer je:

  • Een gesprek te leiden
  • Een diagnose te stellen
  • Een therapie-op-maat aan te bieden
  • Deze therapie op uitvoerbaarheid te testen
  • Jouw klant op de juiste manier te begeleiden
  • Een therapieverslag te schrijven